Pujya Kaushik Ji Maharaj Dwara Virchit Sahitya

 1. Tulsi Manjari
 2. Ram Shyam Bhajan Sarita
 3. Nandini Bhajan Garima
 4. Puja Prabhakar
 5. Archana Ke Shrot
 6. Prathana Ke Swar
 7. Jivan Ke Anmol Ratna
 8. Dharma Niti
 9. Gopi Geet
 10. Mukti Ki Ore
 11. Shri Krishna Charanamrutya
 12. Rudraksha Mahatmya
 13. Kaushik Amrut Vani
 14. Tulsi Triveni
 15. Tulsi Mandakini
 16. Tulsi Puja Nidhi